Fra ide til bygning.


Tegnestuen  vil i stor udstrækning skabe bygninger, der er blevet til gennem et nært samarbejde både udadtil og indadtil, hvor man er afhængige af fælles udgangspunkt, hvor form og funktionalitet følges ad og er det bærende i hele processen.


God arkitektur og design skaber merværdi for alle parter.  Hverken design eller funktion, teknik, økonomi eller proces kan stå alene, derfor er det vigtig for tegnestuen, at få alle disse faktorer til at spille konstruktivt, kreativt og innovativ sammen.


 

Tegnestuen varetage alle faser i udviklingen, fra ide til at bygningen opføres. Vi kan omsætte bygherrens ideer til visionære forslag, med sunde og gennemtænkt tekniske løsninger, med hensyntagen til projektets forudsætninger.


Tegnestuen Aton er stiftet i 2009 med fokus på innovation og funktionalitet. men har over 20 års erfaring fra forskellige virksomheder, der alle er relateret inde for byggebranchen, som enten projekterende eller udførende.

Den bredde erfaring giver en sikker og  professionel proces under skitsering og projektering af projekterne.