Arbejdsområder opdelt i faser, faser kan til- og fravælges.

Pris aftales efter projektets størrelse samt projektets konstruktiv udformning.


Byggeprogram.

Byggeprogrammet danner udgangspunkt for forslag og projekt, men kan også udgøre en væsentlig del af grundlaget for ansøgning om bevilling og for udbud af både rådgivning og udførelse. Byggeprogrammet omfatter byggeopgavens forudsætninger og bygherrens krav og ønsker til det færdige byggeri.

           


Dispositionsforslag (skitseforslag).

Dispositionsforslaget er et forslag til mulige løsning på projektet, ud fra  byggeprogram (kundeønsker). Projektmaterialet indeholder forudsætninger for projektet, den arkitektoniske idé, funktioner, miljø, samt forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper m.v..


Projektforslag.

Projektforslaget er en detaljering af dispositionsforslaget så alle afgørende beslutninger om projektets udformning er truffet – herunder konstruktioner, materialer, installationer m.v. Med projektforslaget beslutter klienten endeligt opgavens æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning, projektforslaget bliver optegnet og beskrevet, Projektforslaget kan også bruges til en forhåndsgodkendelse af myndigheder.


Forprojekt (myndighedsprojekt).

Forprojektet er en viderebearbejdning af projektforslaget, så det redegør for projektets udformning i relation til myndighedskrav. Forprojektet kan også bruges som tidlig udbud. Forprojektet skal kunne give en byggetilladelse, hvis man ikke få byggetilladelse, skal det afklares hvorfor og hvilke muligheder der er efterfølgende. 


Hovedprojekt, udbud, byggeledelse, fagtilsyn og aflevering af projektet kun efter aftale.Tegnestuen  er forsikret igennem Tryg projekteringsforsikring